Najnowsze wydanie czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” nosi tytuł Wiedze niekonwencjonalne. Został on zapożyczony z tematu dziewiątej edycji festiwalu Wydział Sztuki w Mieście, którego miałem przyjemność być kuratorem w październiku 2020 roku we współpracy z Krzysztofem Siatką. Nawiązując do debat trwających w sztuce obszaru euroatlantyckiego co najmniej od drugiej połowy lat 80. XX wieku, jako kuratorzy zapytaliśmy o poznawczy potencjał praktyk twórczych i kuratorstwa, a do wspólnej refleksji w ramach projektu rezydencyjnego zaprosiliśmy osobliwy, interdyscyplinarny zespół artystów (…) Najnowszy numer „Studia de Arte et Educatione” dopełnia te wysiłki. Autorzy i autorki zawartych w nim tekstów dowodzą, że współczesne praktyki artystyczne czy kuratorskie nie tylko skłaniają do namysłu nad problematyką „poza-estetyczną”, ale też stają się użyteczne jako narzędzia produkcji wiedzy.

DOI: https://doi.org/10.24917/20813325.15

Opublikowane: 2022-02-11