„Studia de Arte et Educatione” poświęcone są przede wszystkim sztukom wizualnym widzianym w kontekście edukacji artystycznej. Pismo sięga również do dziedzin pokrewnych, otwierając się na interdyscyplinarne dyskusje nad problemami współczesnej humanistyki.

Wersją pierwotną Rocznika Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” jest wersja elektroniczna: nr ISSN 2300-5912.
(Wersja drukowana nr ISSN 2081-3325 jest wersją wtórną)

Tom 15 Nr 335 (2020): Studia de Arte et Educatione

Najnowsze wydanie czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” nosi tytuł Wiedze niekonwencjonalne. Został on zapożyczony z tematu dziewiątej edycji festiwalu Wydział Sztuki w Mieście, którego miałem przyjemność być kuratorem w październiku 2020 roku we współpracy z Krzysztofem Siatką. Nawiązując do debat trwających w sztuce obszaru euroatlantyckiego co najmniej od drugiej połowy lat 80. XX wieku, jako kuratorzy zapytaliśmy o poznawczy potencjał praktyk twórczych i kuratorstwa, a do wspólnej refleksji w ramach projektu rezydencyjnego zaprosiliśmy osobliwy, interdyscyplinarny zespół artystów (…) Najnowszy numer „Studia de Arte et Educatione” dopełnia te wysiłki. Autorzy i autorki zawartych w nim tekstów dowodzą, że współczesne praktyki artystyczne czy kuratorskie nie tylko skłaniają do namysłu nad problematyką „poza-estetyczną”, ale też stają się użyteczne jako narzędzia produkcji wiedzy.

Opublikowane: 2022-02-11

Wyświetl wszystkie wydania

Wersją pierwotną Rocznika Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” jest wersja elektroniczna: nr ISSN 2300-5912.
(Wersja drukowana nr ISSN 2081-3325 jest wersją wtórną)