Lista Recenzentów od 2018 roku:

dr hab. Paweł Tański

dr hab. Kinga Nowak

dr hab. Anna Markowska

dr Agnieszka Jankowska-Marzec

dr Monika Weychert