Zbiór ten otwiera trzyczęściową publikację studiów i refleksji poświęconych
sztuce i nauczaniu przygotowaną z okazji 25-lecia Instytutu Sztuki Akademii
Pedagogicznej w Krakowie. Rozpoczyna także cykl Roczników, które powinny ożywić
pisarską i wydawniczą działalność Instytutu, skoncentrowanego do tej pory – obok
pracy dydaktycznej – bardziej na aktywności artystycznej i wystawienniczej.
Zestawienie wypowiedzi artystów i teoretyków sztuki ujawnia rozmaitość zainteresowań i poglądów, odmienny sposób myślenia i podejścia do dyskursywnego
wywodu, różne postawy naukowe czy nawet różnice temperamentów. O jego spójności decyduje jednak przede wszystkim Instytut Sztuki, z którym autorzy są lub
byli związani, który współtworzyli i wciąż tworzą. Miejsce, a przede wszystkim
wspólnota. Wspólnota skoncentrowana wokół sztuki. Dlatego publikacja będzie
o sztuce. O jej tworzeniu i przemyśleniu. O praktyce i teorii. Pośród tekstów są zatem
eseistyczne, literackie wypowiedzi artystów oraz ich filozoficzne refleksje, ale także
studia i krytyczne interpretacje historyków sztuki. Dotyczą źródeł sztuki, treści i motywów poruszanych i wykorzystywanych przez twórców, wreszcie sposobów kształtowania artystycznych umiejętności, postaw i konkretnych wypowiedzi, co ma szczególną
wartość w przypadku głosu specjalistów-praktyków. Ukazuje także jedną z najważniejszych cech Instytutu jako środowiska związanego ze sztuką. Jego interdyscyplinarność.
Autorzy publikowanych prac zajmują się malarstwem, grafiką, rzeźbą, fotografią,
architekturą czy projektowaniem komputerowym. To również absolwenci historii
sztuki, polonistyki, teatrologii czy informatyki.

Opublikowane: 2020-06-25