Prezentowana publikacja to część druga studiów i refleksji o sztuce i nauczaniu,
przygotowanych z okazji 25-lecia Instytutu Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Stanowi kontynuację cyklu, który ma na celu ożywienie pisarskiej i wydawniczej
działalności Instytutu, skoncentrowanego dotąd na aktywności dydaktycznej,
artystycznej i wystawienniczej. W tomie poprzednim pomieszczono zbiór artykułów
o korzeniach współczesnych zjawisk artystycznych, pokazujących różne sposoby
ciągłości rozwoju kultury w dobie ponowoczesnego nadmiaru wątków i chaosu
informacji. Tym razem kluczem łączącym teksty są motywy. Rozpatrywane zarówno
w kategoriach jednostkowych, jako tematy obrane w drodze przez sztukę, oraz jako
dobro ogólnie dostępne – niewyczerpany zasób pomysłów na obrazy, rzeźby, instalacje.
Pomysły to zatem twórców działających w różnych dziedzinach i – co ważne – należących
do różnych pokoleń.

Opublikowane: 2020-06-25