Tom trzeci studiów i refleksji o sztuce i nauczaniu, przygotowanych z okazji
25-lecia Instytutu Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, zawiera materiały,
które określiliśmy mianem drogi.
To bowiem przykładowe drogi, którymi podążają nauczyciele sztuki, twórcy,
badacze tworzący Instytut. W rozważaniach artystów o znaczeniu warsztatu w obrębie
grafiki, autonomii i znaczeniu sztuki nowych mediów, roli przestrzeni i symbolu
w rzeźbie czy inspirujących i pouczających możliwościach fotografii, widać głęboką
wiedzę i prawdziwą fascynację możliwościami, które oferują uprawiane z pasją
i wciąż na nowo odkrywane dziedziny. Myśl artystów ukazuje nie tylko ogólną wiedzę,
możliwą do zdobycia dla krytyków i dla historyków sztuki, ale przede wszystkim
znajomość specyfiki wybranych obszarów artystycznej działalności, subtelnych szczegółów
technik, niuansów związanych z określonym rodzajem artystycznego wysiłku
i charakterystycznego sposobu myślenia. Wiedzę zatem, która mimo często szybkiego
dezaktualizowania się (tak stało się w wypadku niektórych starszych tekstów) nigdy
nie będzie dostępna teoretykom. Taką specjalistyczną znajomość własnych dziedzin
twórczości potwierdzają ilustracje prezentujące najczęściej własne prace i tworzące
w pewnym stopniu równoległy dyskurs tej publikacji.

Opublikowane: 2020-06-25