Kolejny tom Rocznika Wydziału Sztuki zatytułowany Warsztat artysty zawiera dwie
zasadnicze części. Pierwsza z nich to materiał zebrany wokół zagadnienia: Malarski
warsztat: tradycja i współczesność. Do podjęcia tego wątku zaproszono pracowników
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydziału Malarstwa krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Druga zawiera
teksty uzupełniające ten bliski pracownikom i studentom kierunków artystycznych
temat. Różnorodność podejmowanych zagadnień potwierdza fakt, że prowokuje on
badaczy do zagłębiania się w tajniki warsztatu współczesnego artysty, już nie tylko
malarza, lecz także przedstawiciela innych dziedzin, grafika czy designera. Dostrzec
także można, czego dowodzą zebrane artykuły i szkice, że w ostatnim czasie pole
eksploatacji twórcy, będącego jednocześnie pracownikiem uczelni artystycznej, nie
ogranicza się tylko do praktyki w obrębie wybranego na studiach medium, ale polega
na dogłębnej analizie genezy własnej techniki czy historii
dziedziny stawianej ponad innymi.  Zatem choć w tej części Rocznika króluje malarstwo,
to żaden z autorów nie ograniczył się do tradycyjnego rozumienia obrazu,
każdy starał się pokazać, że formuła dzisiejszego malarstwa ewoluuje, a ma to swoje
źródło w historii, skłania się w stronę innych nurtów, nie tracąc jednocześnie siły
społecznego przekazu

Opublikowane: 2020-06-25