Współcześnie uczestniczymy w przestrzeni, której dominującym medium
stał się obraz. Szczególnie w swojej elektronicznej wersji zaczyna on utrwalać się
jako alternatywa dla druku, bardzo atrakcyjna i łatwa forma zarówno ilustracji,
jak i komunikacji. Poruszone w tym tomie zagadnienia zaznaczają kilka kierunków dla dyskusji
nad funkcjami obrazu i ilustracji we współczesnej kulturze, nad komunikacją, która bez względu na nośnik – tekst pisany, obraz czy grę – zawsze jednak dotyczy
człowieka.
Do dyskusji na łamach Rocznika zostali zaproszeni autorzy różnych specjalności, a fakt ten oraz wielość wątków możliwych do poruszenia w zakresie zagadnienia
szeroko rozumianej ilustracji pozwolił na przyporządkowanie tekstów według dominującej w nich tematyki do dwóch zakresów – pierwszy dotyczy ilustracji książkowej, a drugi – problemu obrazu w metodyce nauczania języka polskiego.

Opublikowane: 2020-06-25