Jubileuszowy, dziesiąty tom rocznika Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego skupia się głównie na problemach dotyczących sztuki krytycznej, publicznej,
zaangażowanej, społecznej i im pokrewnych. Sprofilowane w ten sposób aktywności twórcze słusznie zdobywają coraz ważniejszą pozycję w całym inwentarzu działań
podejmowanych przez jednostki, kolektywy, instytucje etc., zajmujące się analizą
postulatów aktywistycznych, politycznych i świadomościowych, a także prześwietlających ich potencjał i skutki, w kontekście lokalnym i globalnym. Tak określony
temat wybrany został zarówno ze względu na jego bieżącą aktualność i istotność dla
współczesnego dyskursu w dziedzinie kultury, jak i w związku z częstością przywoływania tak zdefiniowanych zagadnień przez doktorantów Wydziału Sztuki, będących autorami znaczącej części tekstów.

Opublikowane: 2020-06-25