Krytyka artystyczna – doświadczenia z pola nauczania

Main Article Content

Justyna Ryczek

Abstrakt

Artykuł stanowi próbą refleksji nad wyzwaniami, przed jakimi stoją współcześnie osoby prowadzące zajęcia o krytyce artystycznej w kontekście akademickim. Bazując w duchu autoetnograficznym na własnych doświadczeniach w polu nauczania, autorka wskazuje przede wszystkim na problemy związane z zanikiem kultury eksperckiej, słabnącym zainteresowaniem sztukami wizualnymi wśród młodych odbiorców, a także zjawiskiem konwergencji mediów.

Article Details

Jak cytować
Ryczek, J. (2022). Krytyka artystyczna – doświadczenia z pola nauczania. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 15(335), 67–76. https://doi.org/10.24917/20813325.15.6
Dział
Artykuły