Prywatne + dialekt = kapitał

Main Article Content

Clémentine Deliss

Abstrakt

Esej stanowi próbę namysłu nad specyficznym charakterem produkcji wiedzy w kontekście sztuki współczesnej. Autorka dowodzi w nim znaczenia nieformalnych działań wiedzotwórczych, odnosząc się w autoetnograficzny sposób do własnych projektów edukacyjnych, wydawniczych i kuratorskich (jak Metronome Press czy Future Academy).

Article Details

Jak cytować
Deliss, C. (2022). Prywatne + dialekt = kapitał. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 15(335), 56–66. https://doi.org/10.24917/20813325.15.5
Dział
Artykuły