Węzły. O improwizacji jako ćwiczeniu wspólnotowości... rozmawiają Sara Piotrowska, Iza Szostak, Maciej Szczęśniak, Tomasz Węgorzewski i Arkadiusz Półtorak

Main Article Content

Arkadiusz Półtorak
Tomasz Węgorzewski
Iza Szostak
Sara Piotrowska
Maciej Szczęśniak

Abstrakt

W rozmowie z Arkadiuszem Półtorakiem rezydenci dziewiątej edycji Wydziału Sztuki w Mieście -Tomasz Węgorzewski, Iza Szostak, Sara Piotrowska i Maciej Szczęśniak - dyskutują o poznawczym potencjale praktyk artystycznych opartych na improwizacji.

Article Details

Jak cytować
Półtorak, A., Węgorzewski, T., Szostak, I., Piotrowska, S., & Szczęśniak , M. . (2022). Węzły. O improwizacji jako ćwiczeniu wspólnotowości. rozmawiają Sara Piotrowska, Iza Szostak, Maciej Szczęśniak, Tomasz Węgorzewski i Arkadiusz Półtorak. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 15(335), 29–42. https://doi.org/10.24917/20813325.15.3
Dział
Artykuły