Chybiając do celu. Uwagi o niezrealizowanych projektach muzeów

Main Article Content

Martyna Nowicka-Wojnowska

Abstrakt

Tekst poświęcony jest dwudziestowiecznym projektom muzeów, które z rozmaitych względów nie zostały wcielone w życie, a jednak wywarły wpływ na myślenie o architekturze, a przede wszystkim - o powinnościach muzealnych placówek. Autorka postuluje, by takich projektów nie ignorować w historii sztuki, docenić ich spekulatywny potencjał i podejmować ich badania z perspektywy preposteryjnej.

Article Details

Jak cytować
Nowicka-Wojnowska, M. (2022). Chybiając do celu. Uwagi o niezrealizowanych projektach muzeów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 15(335), 21–28. https://doi.org/10.24917/20813325.15.2
Dział
Artykuły