List do Jane (Dochodzenie w sprawie pewnej funkcji)

Main Article Content

Simon Sheikh

Abstrakt

W eseistycznym tekście autor rozwija oryginalne ujęcie zwrotu pedagogicznego czy edukacyjnego w sztukach i kuratorstwie. Posiłkując się interpretacjami prac artystycznych (jak Museum Highlights: A Gallery Talk Andrei Fraser 1991), wiedzą historyczną oraz analizami pojęć teoretycznych, autor przekonuje, że omawiany zwrot stanowił swoistą odpowiedź na przemiany muzeów w dobie późnego kapitalizmu, w tym na pogłębiającą się specjalizację pracy muzealników. Postuluje też, że związek pomiędzy praktykami wystawienniczymi oraz pedagogiką nie jest wcale novum w historii sztuki, lecz stanowi relację konstytutywną dla sztuki nowoczesnej od samego jej zarania.

Article Details

Jak cytować
Sheikh, S. (2022). List do Jane (Dochodzenie w sprawie pewnej funkcji). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 15(335), 8–20. https://doi.org/10.24917/20813325.15.1
Dział
Artykuły