Ogłoszenia

Call of Papers eng.

2022-04-25

Creative dialogue with the city. Artistic revitalization of public space 

„Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” volume XVII

Call of Papers

2022-02-16

W twórczym dialogu z miastem. Artystyczna rewitalizacja przestrzeni publicznej

„Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” tom XVII